Kominek Chazelles
Kominek Morso
Kominek VARM
Kominek DreamFIRE
Kominek KAL-FIRE

Informacje

Nowe produkty

SENSEC ®

Jest hydroaktywnym systemem termoizolacji wewnętrznej opartym na płycie o wyjątkowych parametrach.

O Steinberg

Firma STEINBERG® rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku jako wynik wieloletnich doświadczeń właścicieli Spółki.

Projekty unijne

Nazwa Beneficjenta:

„Steinberg” Sp. z o. o.

Tytuł projektu:

Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez Steinberg Sp. z o.o., związanej z opracowaniem innowacyjnych składów betonowych mieszanek kompozytowych do produkcji płyt izolacyjnokonstrukcyjnych z wierzchnią warstwą wykończeniową, przewidzianych do wykonywania obudów kominków.

Nr umowy o dofinansowanie:

RPMP.01.02.03-12-0066/16-00

Wartość projektu:

117 957,00 PLN

Wartość dofinansowania:

86 310,00 PLN

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wykonanie Infosun