Customer Centre – Orders

Resellers

Request for quotation

Service, complaints

Accounting and finance

Others

Technical assistance

Information for suppliers

Marketing

Registration data

STEINBERG Spółka z o.o.
SKAMOL EASTERN EUROPE Building Division
ul. Lipcowa 62
32-540 Trzebinia

NIP: 628 214 80 69
REGON: 120388652
KRS: 0000270417

Bank account in PLN: 84 1020 2384 0000 9802 0116 6479
Bank account in EUR: 14 1020 2384 0000 9602 0116 6867

STEINBERG Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ulicy Lipcowej 62 wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000270417 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 800 000 zł

Customer Centre – Orders

Request for quotation

Service, complaints

Accounting and finance

Marketing

Information for suppliers

Others

Reseller

Technical assistance

Wykonanie Infosun