BOK - zamówienia

Gdzie kupić

Zapytanie ofertowe

Serwis, reklamacje

Księgowość, finanse

Inne

Porady techników

Informacje dla dostawców

Marketing

Dane rejestrowe

STEINBERG Spółka z o.o.
SKAMOL EASTERN EUROPE Building Division
ul. Lipcowa 62
32-540 Trzebinia

NIP: 628 214 80 69
REGON: 120388652
KRS: 0000270417

Konto bankowe w PLN 90 2370 0008 0000 0000 2075 9001
Konto bankowe w EUR 41 2370 0008 0000 0000 2075 9010

STEINBERG Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ulicy Lipcowej 62 wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000270417 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 800 000 zł

BOK - zamówienia

Zapytania ofertowe

Serwis

Ksiegowość i finanse

Marketing

Informacje dla dostawców

Inne

Gdzie kupić

Porady techników

Wykonanie Infosun