Strategia rozwoju

Naszą strategią jest osiąganie jak najlepszych wyników dla naszych klientów, partnerów, pracowników i społeczeństwa poprzez rozwój i wzrost naszej organizacji.

Wzrost firmy opieramy na ciągłym udoskonalaniu naszych działań poprzez wzbogacanie i stałą aktualizację naszej oferty w odpowiedzi na potrzeby rynku w danym czasie.

Zdając sobie sprawę z tego, że sukces firmy zależy w dużej mierze od jej partnerów, STEINBERG od początku działalności na polskim rynku rozwija się poprzez:

Marketing bezpośredni

Spotkania z klientami w siedzibach firm, na placach budów, na inwestycjach obrazują nam całokształt ich potrzeb oraz pozwalają na wspólne uzgadnianie dogodnych warunków handlowych. Podczas takich spotkań to klienci wskazują nam oczekiwane kierunki rozwoju naszej oferty oraz na bieżąco mają możliwość wyrażania opinii na temat naszych produktów i działalności.

Szkolenia i konferencje

Spotkania szkoleniowe i konferencyjne to okazja nie tylko do przekazania informacji technicznych o oferowanych przez nas produktach i systemach, ale również do wymiany doświadczeń między naszymi klientami i partnerami. W swojej już ponad pięcioletniej działalności uczestniczyliśmy w licznych tego typu spotkaniach zorganizowanych między innymi dla klientów, architektów, projektantów, rzeczoznawców p.poż., a także przedstawicieli straży pożarnej.

Promocja i Reklama

Od początku działań na polskim runku firma STEINBERG  kładzie duży nacisk na budowanie świadomości swoich marek. Obecność na imprezach targowych oraz intensywna reklama w branżowej prasie, a także wysokie pozycjonowanie serwisów internetowych poszczególnych marek to działania ukierunkowane na skuteczne budowaniu naszego wizerunku – wizerunku firmy zapewniającej solidność w każdym aspekcie swojej działalności.

Wykonanie Infosun