The environmental protection

9 golden rules for the environment and the fireplaces

1. Burn only natural dry wood in logs or pieces with the maximum moisture content of 22 %. Thus the adjacent bark could be completely burned.

2. The best period to cut down the fireplace wood is between December and February when there is a lower content of pitch in the wood (not pouring out). As soon as possible it should be cut into pieces and then placed for storing. The drying of wood is necessary but lasts a few years.

Alternative: The drying room: The wood dried there is immediately ready to use (to be burned). Moreover the wood gets rid of all fungi, bacteria or insect during a drying process.

3. After cutting down the fireplace wood must be stored in the ventilated place protected from rain and snow. The storing for a period of two to three years is binding by the rules of the manufacturers of the fireplaces since they want to be sure the wood has required moisture content. During drying in the air there is possibility of growth of fungi and a deterioration by bacteria or insect.

4. The best place to store the fireplace wood is under the roof or in the ventilated building

5. It is forbidden to store the fireplace wood in a cellar because it couldn't be completely dried out there and moreover the mould could occur. Only the well dried wood could be stored in the cellar. Our fireplace wood with moisture content below 22 % packed in the carton boxes is possible to store in the cellar

6. To make sure you have the dry (sufficiently dried out) wood use only the wood from drying room with the moisture content up to 22 %. The moisture content is measured by electronic hygrometer during the drying process

7. After the same drying process various types of the wood has just minor differences in the calorific value

8. The calorific value of the wood is extremely depending on its moisture content. According to the measurements when the fresh wood from a forest has minimum moisture content 65 % and calorific value up to 1.5 kWh/kg, the fireplace wood with moisture content below 22 % has the calorific value up to 4 kWh/kg. This is a significant increase up to 170 %. Using dried wood saves not just money but also contribute to the correct burning process because no fume occurs when burning dry wood with sufficient air supply. Therefore your neighbours will have no reason to complain. At the same time the soot will not stick on the inner side of the glass of the insert

9. Please keep the operating instructions of the fireplace and burn the wood from drying room otherwise the chimney insert could be clogged and problems with a chimney might occur.

Drewno nie odbiera nic przyrodzie

Drewno jest magazynem energii słonecznej -  światło słoneczne, woda i dwutlenek węgla są to części składowe drewna. Życie drzewa jest chemicznie związane ze słońcem, które podczas spalania jest uwalniane.

Drewno daje tyle dwutlenku węgla ile wcześniej jako drzewo zaczerpnęło z powietrza. Jest obojętne czy spalamy drewno w piecu czy próchnieje ono w lesie – oddawanie CO2  pozostaje zawsze takie samo. Drzewa pobierają  CO2  drewno przy spalaniu je oddaje – to jest naturalna wymiana CO2.

WNIOSKI: spalanie drewna pozostawia przyrodę w stanie równowagi.

Drewno jest surowcem odnawialnym

Drewno jest bardzo ważnym surowcem odnawialnym którym dysponuje świat. W przeciwieństwie do innych porównywalnych surowców i paliw drewno wytwarza energię, magazynuje ją oraz przetwarza.

Poprzez użytkowanie drewna zmniejsza się emisję gazów cieplarnianych (CO2) i innych substancji zanieczyszczających powietrze (SO2 i NOX) które niszczą lasy.

Drewno - test ekologiczny: same pozytywy

Drewno jest ważnym składnikiem naszego życia. Drzewa żyją z ludźmi w symbiozie – nasze cykle życia są ściśle połączone.

Drzewa pochłaniają  CO2  który ludzie wydychają. Bierze on udział w powstaniu ligniny, celulozy, kory, korzeni, gałęzi oraz liści. W liściach i igłach produkowany jest niezbędny do życia tlen.

Drewno jest filtrem zanieczyszczeń. Jedno rosnące drzewo liściaste  może pochłonąć z powietrza aż do 700 kg kurzu

Drewno jest regulatorem klimatu. Drzewa magazynują wodę i oddają ją do środowiska poprzez liście oraz igły.

Drewno jest magazynem wody pitnej. Magazynuje deszcz i chroni ziemie przed zanieczyszczeniami.

Drewno czyści powietrze z gazów cieplarnianych. Jedno drzewo liściaste filtruje z powietrza ponad 6 ton CO2
rocznie.

Drewno jest nieszkodliwe w transporcie. Drzewo nie eksploduje i nie wyparuje. Nie zanieczyści również wody ani gleby.

Drewno można bezpiecznie magazynować prze wiele lat bez użycia techniki, konserwacji, bez obciążenia dla środowiska. Drewno jest praktycznie niewyczerpanym surowcem, paliwem odnawialnym które jest  źródłem energii dostępnym nawet w czasach kryzysu.

W nowoczesnych kominkach spalanie drewna powoduje powstawanie niewielkiej ilości popiołu. Czysty popiół jest wysokiej jakości nawozem.

Drewno w bilansie środowiska naturalnego ma widoczny i pozytywny wkład. Ma to znaczenie zwłaszcza w obliczu umierania lasów. Spalanie drewna opałowego i emisja wskutek tego spalin ma znikomy wpływ na degradację terenów zalesionych.

Precz z kryzysem – kto chce oszczędzać niech pali drewnem

Drewno jest ważnym odnawialnym źródłem energii. Drewno jest surowcem niedrogim i będącym zawsze do dyspozycji. Dlatego nie powinno braknąć w Państwa domu kominka lub pieca kaflowego. Stare nośniki energii takie jak olej i gaz muszą być importowane z dalekich regionów kraju. Poprzez „głód” na energię szybko rozwijające się przedsiębiorstwa i nowe regiony przemysłowe w Chinach czy Indiach często cierpią na brak surowców (zasobów). Nieuchronnym tego skutkiem będzie wzrost cen.

Na cenie drewna można polegać - palenie drewnem to tradycja i przyszłość

Porównano zmiany cen dla drewno w ciągu ostatnich 10 lat.  Zdaniem ekspertów nie pojawiają się tu duże wahania cenowe, regionalne różnice nie zostały wzięte pod uwagę. Badania wykazały iż w ciągu ostatnich 10 lat wzrost cen drewna wyniósł co najwyżej 22%. Dalsze podwyżki cen drewna są mało prawdopodobne.

Drewno – paliwo dla ludzi odpowiedzialnych i dbających o środowisko

Paliwa takie jak olej i gaz muszą być importowane – a to kosztuje. Rezerwy gospodarcze zostaną wyczerpane w przeciągu 50-80 lat. Rodzime zasoby drewna nie mają ograniczenia czasowego i są zawsze do dyspozycji. W gęsto zaludnionym kraju takim jak Niemcy powstaje rocznie więcej drewna niż jest potrzeba. Często wykorzystywane jest słabe drewno przez co przyczyniamy się do ochrony lasów i odciążenia środowiska.

Wykonanie Infosun